1st Kyu, Ikkyu
180 training days from last exam

SUWARI WAZA

shomen uchi  ikkyo-yonkyo  omote & ura
yokomen uchi  ikkyo-yonkyo  omote & ura
kata dori   ikkyo-yonkyo  omote & ura
ryote dori   kokyu ho

TACHI WAZA

shomen uchi  ikkyo-yonkyo omote & ura
yokomen uchi  ikkyo-yonkyo omote & ura
kata dori   ikkyo-yonkyo omote & ura
ushiro ryote  ikkyo-yonkyo omote & ura

shomen uchi  irimi nage  irimi & tenkan
shomen uchi  kote gaeshi  tenkan
shomen uchi  kaiten nage  omote & ura

mune tsuki   irimi nage  irimi & tenkan, kote gaeshi  tenkan, kaiten nage  omote &
ura

yokomen uchi  irimi nage  omote & ura, kote gaeshi  tenkan, kaiten nage  omote &
ura

HANMI HANDACHI

katate dori   shiho nage  omote & ura
ryote dori   shiho nage  omote & ura

shomen uchi  irimi nage  irimi & tenkan, kote gaeshi  tenkan, kaiten nage  omote &
ura

mune tsuki   irimi nage  irimi & tenkan, kote gaeshi  tenkan, kaiten nage  omote &
ura

ushiro waza   five techniques

VARIATIONS

katate dori   3 techniques
morote dori   3 techniques
ryote dori   3 techniques
ushiro ryokata  3 techniques
koshi nage   3 techniques

JIYU WAZA & RANDORI
two uke

UKEMI
randori jokyu waza

NE WAZA
owari waza    kansetsu waza & shime waza

ATEMI WAZA
kumite kihon waza    one side offense & one side defense

BUKI WAZA
Ikkyo suburi, awase, and bunkai including variations
4 variations that include both omote and ura on left and right sides.
Ikkyu